Muzeum regionalne

Muzeum regionalne zostało założone w r. 1954. Mieści się w klasztorze Ojców Cystersów. Posiada zbiór różnorodnych i cennych eksponatów do których należą m.in.:

  1. stare malowidła i obrazy współczesne: Matka Boska z Dzieciątkiem i aniołami – obraz gotycki, na desce, z ok. 1460 r.; Madonna bizantyjska, na desce, z XVI w. (z kościoła cystersów w Wistyczach k. Pińska); Chrystus Frasobliwy z Matką Boską, śś. Janem Ewangelistą, Janem Chrzcicielem i Andrzejem oraz dwoma fundatorami herbu Ogończyk, na desce, z początku XVI w. – obraz prawdopodobnie pędzla Stanisława Samostrzelnika, nadwornego malarza króla Zygmunta Starego, później cystersa z Mogiły; Ukrzyżowanie Chrystusa, z Matką Boską i św. Janem Ewangelistą, na desce ze złotym tłem, z początku XVI w.; Biczowanie Chrystusa – obraz barokowy z początku XVII wieku; dwa skrzydła z śś. Urszulą, Stanisławem biskupem, Wojciechem i Rozesłaniem apostołów (początek XV wieku); dwa płótna monachijskiej szkoły z XVIII w.; ikony (malowidła cerkiewne); obrazy malarzy współczesnych (Berezowska, Borzęcka-Kozłowska, Brücknerowa, Bunsch, Kostecka, Wątorski);
  2. zbiory starodawnej broni siecznej, palnej i innej – szable z XVI-XIX w. (polskie, tureckie, francuskie), krótkie miecze włoskie, rapiery różnego rodzaju, szpady, miecz katowski, kordelasy, halabardy, kosy kościuszkowskie, kusze, broń palna od lontowej do skałkowej i kapiszonowej, zbiór różnych pistoletów, cepy chłopskie z XVII w., oszczepy murzyńskie, bumerang, buzdygan;
  3. pancerze husarskie, hełmy rozmaitych typów, kolekcja ostróg;
  4. zbiór monet z czasów Jagiełły i późniejszych;
  5. staropolskie zegary;
  6. naczynia i szaty liturgiczne z XVII i XVIII w. (m. In. barokowy ornat z XVII w., bogato przetykany nićmi złotymi i srebrnymi);
  7. pergaminowe rękopisy z XIII w. i czasów późniejszych, różne przywileje z pieczęciami kancelarii królewskiej, inkunabuły;
  8. eksponaty z zakresu kultury materialnej i sztuki ludowej regionu szczyrzyckiego (np. warsztat tkacki z r. 1840, stare narzędzia rolnicze, skrzynie, obrazy na szkle i rzeźbione w drzewie, świątki drewniane, makiety oryginalnych strojów szczyrzyckich);
  9. kącik poświęcony Władysławowi Orkanowi (listy pisarza, jego portret).

© loprez - JP